Beauty Senses szanuje Twoją prywatność, udostępnione Nam dane są przechowywane w bezpiecznym miejscu oraz wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby złożonego zamówienia.

W każdej chwili klient ma prawo usunąć swoje konto oraz dane z naszego sklepu, jak również nieograniczony dostęp do swoich danych oraz ich poprawy po zalogowaniu się do sklepu.

 W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r.  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określane jako „RODO”.

W związku z tym, chcemy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania przez firmę BS Klaudia Majewska danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach. Zależy nam, aby nasi Klienci mieli pełną wiedzą dotyczącą RODO, a także aby mieli świadomość, że w każdej chwili mogą zażądać usunięcia danych osobowych, a także zażądać zaprzestania wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną. Dlatego prosimy Państwa o zapoznanie się z poniższymi informacjami.


Polityka prywatności


    Niniejsza polityka prywatności (dalej „Polityka”) została stworzona i wdrożona przez firmę BS Klaudia Majewska, ul. Szosa Chełmińska 165/167, 87-100 Toruń, NIP 5562777943, W przypadku gdy dochodzi do zbierania (przetwarzania) danych osobowych administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest firma opisana w zdaniu poprzedzającym.
    Poprzez pojęcie „RODO” należy rozumieć: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.
    Poprzez pojęcie „Użytkownik” należy rozumieć każdą osobę, która korzysta ze strony www.beautysenses.pl (dalej jako „Strona”).
    W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką, a udzielonymi przez daną osobę zgodami niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez Spółkę zakresu działań są dobrowolnie udzielone zgody lub przepisy prawa. W przypadku takiej sprzeczności pomiędzy Polityką a treścią klauzul informacyjnych przekazanych przez Spółkę podczas zbierania danych osobowych (zwykle pod formularzami w Sklepie Internetowym Beauty Senses) informacją, którą Użytkownik powinien się kierować jest przekazana mu w ramach tychże klauzul informacyjnych.
    Korzystając ze Strony, jej Użytkownik pozostaje anonimowy tak długo, jak sobie tego życzy pod warunkiem odpowiedniego ustawienia przeglądarki internetowej. Podanie przez Użytkownika danych osobowych może nastąpić w przypadku dokonywania rejestracji na Stronie i założenia konta, dokonywania zakupu towaru, dokonania zakupu karty upominkowej, zapisania się do klubu lojalnościowego, wyrażenie zgody na otrzymanie informacji o dostępności produktu lub w przypadku subskrypcji newslettera.
    W przypadku dokonania zakupów na Stronie Użytkownik zobowiązany jest do podania następujących danych:
    a) imię i nazwisko,
    b) adres e-mail,
    c) adres wysyłkowy (kod pocztowy, miasto, adres),
    d) numer telefonu.
    e) opcjonalnie: numer NIP do faktury
    f) opcjonalnie: adres rozliczeniowy – do faktury – (kod pocztowy, miasto, adres)
 

   Dane podane w ust.6 niniejszej Polityki są niezbędne do prawidłowego dokonania zakupów na Stronie i jeżeli Użytkownik nie wyrazi dodatkowej zgody dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych Spółki. Szczegółowe zapisy dotyczące procesu dokonywania zakupów, oraz procesu pozyskiwania zgód na korzystanie z danych osobowych podczas procesu zakupów, zostały opisane w Regulaminie Sklepu Internetowego Beauty Senses, który jest dostępny pod adresem: https://beautysenses.pl/content/9-aeu-legal-environmental-notice
   

Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (dalej „NEWSLETTER”) oraz przetwarzanie jego adresu e-mail (dane osobowe) dla celów wysyłania NEWSLETTERA. W ramach uzyskanej od Użytkownika zgody firma może przesyłać na podany przez Użytkownika adres e-mail newslettery oraz informacje o promocjach, konkursach i nowych informacjach publikowanych na Stronie.

 
Powierzone nam przez Ciebie dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

 

* Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)

* Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).