Zakup naszych produktów w sklepie w świetle prawa oznacza zawarcie umowy kupna-sprzedaży, od której  mają Państwo  możliwość odstąpienia  w terminie nieprzekraczającym 15 dni. Jeżeli zamówiony produkt nie spełnia Państwa oczekiwań można dokonać jego zwrotu lub wymiany zgodnie z obowiązującymi procedurami.

UWAGA! nie ma możliwości zwrotu ani wymiany produktów przecenionych.

Aby ułatwić i usprawnić proces prosimy o skorzystanie z formularza: formularz zwrotu/ wymiany

który po wypełnieniu należy wysłać pocztą  wraz z produktem na adres:


BS Klaudia Majewska
ul. Kościuszki 40c/67
87-100 Toruń


Oświadczenie o decyzji odstąpienia od umowy można również napisać samodzielnie. Należy wówczas pamiętać aby zawierało ono: Powinno ono zawierać

·         informację o rodzaju zakupionego towaru

·         przypadku jego wymiany – rozmiar nowego produktu.

·         swoje dane adresowe, numer telefonu i numer konta , na który ma zostać odesłana kwota zakupu.

Na adres sklepu odsyłacie Państwo także wymieniany lub zwracany produkt, na własny koszt.

 1) INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Na dokonanie zwrotu lub wymiany mają Państwo 15 dni. Zachowanie tego terminu nie wymaga podania przyczyny Państwa decyzji. Termin odnosi się do wysłanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz do odesłania produktu. Decyduje data stempla pocztowego lub nadania wiadomości. 

Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży jest równoznaczne ze zwrotem wszystkich poniesionych przez Państwa kosztów. Jest możliwe tylko w przypadku przedmiotów nowych nie noszących żadnych śladów użytkowania, wraz z kompletem metek. W przypadku użytkowania zakupionego przedmiotu przed jego zwrotem zwrot nie jest możliwy. Pieniądze odsyłamy na wskazane w oświadczeniu konto w terminie natychmiastowym, jednak nie później niż 30 dni od chwili zwrotu. W przypadku braku informacji o formie zwrotu środków dokonujemy jej w takiej postaci, w jakiej została uiszczona opłata za zakup. Odesłanie produktu do Nas ponosi kupujący.

 2) INFORMACJE DOTYCZĄCE OŚWIADCZENIA O SKORZYSTANIU Z RĘKOJMI PRZEZ KONSUMENTA (REKLAMACJE)

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY MOŻNA POBRAĆ TUTAJ :
 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne.

Macie Państwo po wykryciu wady prawo:

a.    złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b.    złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna;

c.    żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

d.    żądać usunięcia wady.

 

W ciągu 14 dni ustosunkujemy się do Państwa oświadczenia lub żądania.

Jesteście Państwo zobowiązani dostarczyć rzecz wadliwą na własny koszt na adres (Sklep Beauty Sesnes ul. Kościuszki40c/67, 87-100 Toruń).

Koszty wymiany lub naprawy ponosi my.

Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Państwu rzeczy. Państwa uprawnienie jest ograniczone w czasie do roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie upływa wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania Państwu rzeczy.  

Zagadnienie rękojmi jest niezwykle złożone i zachęcamy do zapoznania się z Kodeksem cywilnym i stronami UOKiK i organizacji konsumenckich opisujących dokładnie i obrazowa Państwa uprawnienia. Nasz sklep działa w zgodzie z prawem i szanuje prawa konsumentów, więc informacje prawne, które tam się znajdują będą również miały zastosowanie w zakresie umów z nami.

 

Zachęcamy do zadawania wszelkich pytań na adres: kontakt@beautysenses.pl